Blog Archives

Grimanesa Amoros Issey Miyake 06-day

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Tribeca Issey Miyake #Uros Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 06-day
Grimanesa Amoros Issey Miyake 06-NoNoise

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Uros Issey Miyake #Tribeca Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 06-NoNoise
Grimanesa Amoros Issey Miyake 05

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Uros Issey Miyake #Tribeca Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 05
Grimanesa Amoros Issey Miyake 04

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Uros Issey Miyake #Tribeca Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 04
Grimanesa Amoros Issey Miyake 03-NoNoise

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Uros Issey Miyake #Tribeca Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 03-NoNoise
Grimanesa Amoros Issey Miyake 02-NoNoise

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Uros Issey Miyake #Tribeca Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 02-NoNoise
Grimanesa Amoros Issey Miyake 01-1

UROS | tribeca ISSEY MIYAKE | New York, NY 2012

Album: Issey Miyake Uros

Categories: Public Commissions

Tags: #Uros Issey Miyake #Tribeca Issey Miyake

Comments Off on Grimanesa Amoros Issey Miyake 01-1
Grimanesa-amoros-no-longer-empty-tapiz-harlem-07

Album: No Longer Empty Harlem Tapiz

Categories: Public Commissions

Tags: #Tapiz #no longer empty #Tapstry Harlem #Night

Comments Off on Grimanesa-amoros-no-longer-empty-tapiz-harlem-07
Grimanesa-amoros-no-longer-empty-tapiz-harlem-06

Album: No Longer Empty Harlem Tapiz

Categories: Public Commissions

Tags: #Tapiz #no longer empty #Tapstry Harlem #Night

Comments Off on Grimanesa-amoros-no-longer-empty-tapiz-harlem-06
Grimanesa-amoros-no-longer-empty-tapiz-harlem-05

Album: No Longer Empty Harlem Tapiz

Categories: Public Commissions

Tags: #Tapiz #no longer empty #Tapstry Harlem #Night

Comments Off on Grimanesa-amoros-no-longer-empty-tapiz-harlem-05