VIDEOAKT Barcelona Spain 2011

GRIMANESA AMORÓS
Preoccupation
Perú

Estic preocupada am el que es pot veure i el que atrau la nostra mirada. Em sembla fascinant que el cos d’una dona sigui captivador, més enllà de tota comparació. Quan es mou a través d;un espai, tots els ulls estan posats en ella. Seductora per elecció o víctima de les mirades de dels espectadors, en cap cas poden treure-li els ulls de sobre.

ENGLISH: I am preoccupied with that which can be seen and what attracts our gaze. I find it fascinating that the body of a woman is captivating beyond comparison. As she moves through a space all eyes fall on her. She is alluring by choice or is victimized by the glares of onlookers, either way we can-not take our eyes off her.